CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DABACO

Địa chỉ: Số 6 Đường Nguyễn Cao, Phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Hotline: 0983.853.998 - Mobile: 0947.900.585 - Email: dabaco.hatang@gmail.com

 • Bể xửa lý nước thải - Hệ thống xử lý môi trường cho các khu chăn nuôi tập chung
 • Bể xửa lý nước thải - Hệ thống xử lý môi trường cho các khu chăn nuôi tập chung
 • Bể xửa lý nước thải - Hệ thống xử lý môi trường cho các khu chăn nuôi tập chung
 • Bể xửa lý nước thải - Hệ thống xử lý môi trường cho các khu chăn nuôi tập chung
 • Bể xửa lý nước thải - Hệ thống xử lý môi trường cho các khu chăn nuôi tập chung
 • Bể xửa lý nước thải - Hệ thống xử lý môi trường cho các khu chăn nuôi tập chung
 • Bể xửa lý nước thải - Hệ thống xử lý môi trường cho các khu chăn nuôi tập chung
 • Bể xửa lý nước thải - Hệ thống xử lý môi trường cho các khu chăn nuôi tập chung
 • Bể xửa lý nước thải - Hệ thống xử lý môi trường cho các khu chăn nuôi tập chung
 • Bể xửa lý nước thải - Hệ thống xử lý môi trường cho các khu chăn nuôi tập chung
 • Bể xửa lý nước thải - Hệ thống xử lý môi trường cho các khu chăn nuôi tập chung
 • Bể xửa lý nước thải - Hệ thống xử lý môi trường cho các khu chăn nuôi tập chung
 • Bể xửa lý nước thải - Hệ thống xử lý môi trường cho các khu chăn nuôi tập chung
 • Bể xửa lý nước thải - Hệ thống xử lý môi trường cho các khu chăn nuôi tập chung

Thông tin dự án

Thi công Bể xử lý nước thải có dung tích 5.000m3 kết cấu bê tông cốt thép; và Hồ sinh thái 20.000m3

Chi tiết dự án