CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DABACO

Địa chỉ: Số 6 Đường Nguyễn Cao, Phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Hotline: 0983.853.998 - Mobile: 0947.900.585 - Email: dabaco.hatang@gmail.com

Bốc xếp vật liệu xây dựng

Dịch vụ cung cấp vật liệu xây dựng

Dịch vụ cung cấp vật liệu xây dựng

tamdabaco 2022-04-11 14:05:01

Công ty TNHH đầu tư XD và PT hạ tầng Dabaco với lợi thế từ cảng bốc xếp, đến vận...

Chi tiết