CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DABACO

Địa chỉ: Số 6 Đường Nguyễn Cao, Phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Hotline: 0983.853.998 - Mobile: 0947.900.585 - Email: dabaco.hatang@gmail.com

Cho thuê sân bãi

Dịch vụ cho thuê sân bãi

Dịch vụ cho thuê sân bãi

tamdabaco 2022-04-11 14:05:21

Hiện nay, sân bãi không chỉ là nơi để lưu giữ hàng hóa mà còn là yếu tố quan trọng...

Chi tiết