CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DABACO

Địa chỉ: Số 6 Đường Nguyễn Cao, Phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Hotline: 0983.853.998 - Mobile: 0947.900.585 - Email: dabaco.hatang@gmail.com

Dịch vụ bốc xếp hàng hóa

DỊCH VỤ BỐC XẾP HÀNG HÓA

DỊCH VỤ BỐC XẾP HÀNG HÓA

tamdabaco 2022-04-11 14:20:47

Cảng đường thủy nội địa Dabaco Tân chi nằm trên trên địa bàn sông Đuống (xã Tân Chi, huyện Tiên...

Chi tiết